Kalite Politikalarımız

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini yerine getiriyor, kurduğumuz yönetim sistemimizi her geçen gün iyileştiriyoruz.

• Takım ruhu içerisinde, şirket ve birim hedefleri için toplam kalite felsefesini esas alıyoruz.

• Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla bir bütün olarak üretim sağlıyor, birlikte büyüyoruz.

• İş süreçlerini öz değerlendirme süreci ile gözden geçirerek, performansı geliştirecek yaklaşımlar belirliyoruz.

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliği, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltiyoruz.

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitimlerin gerçekleşmesi yönündeki faaliyetlerimizi arttırıyor, havalimanı sektöründe kalite açısından öncü ve örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.